Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters

Als er gesproken wordt over transitie van de landbouw, maar ook over transitie van natuur, heeft men het over transitie van het platteland. Daarbij houdt men te weinig rekening met wie en wat daar achter zit.

In mijn visie zijn er geen eigenaren van natuur die daar de kost op moeten verdienen.Dat is bij de landbouw in al zijn facetten wel anders! Als individueel ondernemer, is het noodzaak dat je je bedrijf rendabel en met perspectief voert.
Daarnaast hoor ik ook iedereen roepen ‘de landbouw is onmisbaar voor een aantrekkelijk landschap’. De vraag is hoe knoop ik deze dingen aan elkaar?

Op dit moment voeren wij met elkaar een aantal werkzaamheden uit die daar een bijdrage aan leveren, en waar een meestal kleine vergoeding voor wordt gegeven. Willen wij naar een robuust en aantrekkelijk en natuurlijk landschap, dan zullen de partijen die er nu over praten ook daadwerkelijk de handen ineen moeten slaan. Er zou een plan moeten komen, waar de betrokken partijen aangeven zowel inhoudelijk als financieel, hoe men dat gaat doen. Want praten is één, doen is twee.

Het ‘Van Goghpark in oprichting’ zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het zal uitermate noodzakelijk zijn om de vele initiatieven die er zijn perspectiefvol aan elkaar te knopen, zodat er een systematiek van werken ontstaat, en niet alleen een project uitvoeren tot het geld op is.

Voor mij is het noodzaak dat bedrijven en niet alleen landbouwbedrijven met perspectief kunnen ondernemen, want alleen met voldoende JONGE ondernemers die de veranderingen aan kunnen en aandurven zal dat een succes worden.

FJ van Beerendonk, voorzitter collectief Midden-Brabant