Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters Voorjaar in Brabant.

Gezien de omstandigheden rond de corona virus besmetting is het raadzaam de actuele informatie op te volgen die naar naar deelnemers en vrijwilligers van agrarisch natuurbeheer toekomt.

Het voorjaarschrijven van onze landelijk voorzitter Alex Datema zet de collectieven in Brabant ook aan tot schrijven van de nieuwsbrief. Natuurlijk komt in de overwegingen het naderende broedseizoen van de weidevogels aan de orde. Vogels zijn “aaibaar” en hebben een goede PR. Schrijven over weidevogels en de wijze van beschermen trekt veel aandacht en gelukkig ook nieuwe vrijwilligers die meehelpen met beschermen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat in collectief west de wereld vorig jaar even op de kop stond vanwege planning grootschalige zonnevelden. Hier ging na veel protest een streep door maar leverde nieuwe vrijwilligers op voor de ANV lokaal. Mooie bijvangst dus. Door de commotie over zonneweides kwam er aandacht voor de ladder van duurzaamheid. Deze wordt nu serieus genomen wat betekent zonneweides als de daken eerst aan de beurt komen. Dat was drukte en bedreigingen dichtbij maar wat te doen met de bedreigingen in Portugal waar een vliegveld gepland is bij een overwintergebied van onze nationale vogel de Grutto? Waarschijnlijk kwam bij u als lezer ook een petitie langs om hiertegen te tekenen! Het is heel sympathiek dit met een muisklik te doen maar is het dan nog verantwoord “volgende” week in een vliegtuig te stappen. Het dagelijks leven zit vol met deze dilemma’s en het is steeds de vraag hoe hier mee om te gaan. Naast vliegschaamte zullen er nog vele nieuwe schaamte bijkomen dit jaar. De voorzitters van de collectieven wensen u hierbij een wijze afweging.

Namens de drie collectieven Sjaak van Schie