Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitter(s) BoerenNatuur Brabant

Naamswijziging: Collectieven ANB Oost, West, Midden-Brabant worden BOERENNATUUR, Brabant oost, Brabant west, Brabant midden.

Het blijven voor alle duidelijkheid nog wel collectieven, maar de roepnaam verandert.

Vanuit BoerenNatuur (Nederland) is het initiatief hiervoor genomen en ook het logo en bijpassende communicatievormen ontwikkeld. Dit had 2 redenen: ten eerste komt het de uitstraling als eenheid van de collectieven onder hun koepel BoerenNatuur (sinds 2015) ten goede. Iedereen die dit logo en deze naam in Nederland tegenkomt weet direct dat het om agrarisch natuurbeheer gaat. Niet alle collectieven gaan deze roepnaam gebruiken, omdat hun eigen naam al erg bekend is “in de markt”. Deze gaan dan wel het logo in kleinere vorm bij hun eigen logo afdrukken, aldus hun verbondenheid ook weergevend. De tweede reden voor de naamswijziging was dat de naam collectief weinigzeggend was: collectieven heb je op allerlei gebieden. Met deze naam en logo kan niemand er aan twijfelen waar we voor staan!

Om dit in één keer goed bekend te maken hadden we een bijeenkomst uitgekozen op het provinciehuis, waarbij alles wat met natuur, landbouw en agrarisch natuurbeheer aanwezig waren, alsmede de overheden: provincie, gemeenten en waterschappen. Onze communicatiewerkgroep had het tot in de puntjes voorbereid. Gedeputeerde mevrouw Hagar Roijackers was bereid met de voorzitters de 3 banners te onthullen met de nieuwe namen en logo’s. Na een woordje van onze provinciaal voorzitter Jan van der Biezen, waarin hij kort de geschiedenis en de resultaten van de collectieven weergaf, reageerde de gedeputeerde daarop met een sympathiek verhaal, waarin zij niet uit de weg ging dat we ook stevige discussies hebben gehad. De pers was ook aanwezig zodat de bijeenkomst enkele uren later al digitaal nagekeken kon worden.

Hopelijk gaat deze ombouw bijdragen aan een nog duidelijker profiel in de provincie en daarmee recht doen aan een belangrijke taak heden ten dage: een belangrijke rol spelen in een betaalbare transitie van de landbouw. Dit in het belang van onze deelnemers/grondgebruikers, maar ook van een goede kwaliteit leefomgeving.

De voorzitters: 
Lex Huijbers, Minette Straver- van de Wetering, Jan van der Biezen

Afbeelding: Onthulling nieuwe namen en logo’s, v.l.n.r. Minette Straver- van de Wetering, mevrouw Hagar Roijackers, Lex Huijbers, Jan van der Biezen.