Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters

C’est le ton qui fait la musique….

Op zijn Brabants. Het is de toon die de muziek maakt. 

De toon maakt van een gesprek een debat of een dialoog. Een strijd of het in gesprek gaan met elkaar. 

Ooit las ik de zin ‘iedereen zijn waarheid is waar’. Wanneer we zo naar elkaar kunnen en willen luisteren verrijken we elkaar en krijgt de nuance een kans.

We lopen naar het einde van jaar, naar het einde van de eerste beheerperiode. Tijd voor het opmaken van een balans. Als een van de Brabantse voorzitters kijk ik fier terug op een periode waarin door de deelnemers grote bijdrages zijn geleverd aan het agrarisch natuur- en waterbeheer. Waar we collectief, coöperatief hebben samen gewerkt. Waarin samen en samenwerken beetje bij beetje meer inhoud en vorm heeft gekregen. Door naar elkaar te luisteren, gesprekken te voeren en het gewoon doen. Of het beter kan, zeker. Dat streven blijft. Maar het zeker meer dan goed om op momenten stil te staan wat er allemaal wel is en dat met elkaar te benoemen. Dat geeft energie om verder te gaan. 

En het ’s ochtends wakker mogen worden en het horen fluiten van vogels dat zet de toon voor de dag…. 

Wens u allen goede, liefdevolle feestdagen toe waarin de harmonie de boventoon mag voeren.

Minette Straver-van de Wetering, 
namens de Brabantse voorzitters.

Afb.: De drie voorzitters van de Brabantse Collectieven