Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters

Het is verrassend hoeveel nieuwsfeiten te melden zijn bij een frequentie van 4 nieuwsbrieven per jaar. BoerenNatuur “klaagt” er ook over en wil de frequentie opvoeren naar 2 per maand. Allemaal tekenen van de tijd waarin we verkeren. De redactie van de Brabantse nieuwsbrief is er zich van bewust dat het ook gelezen moet worden en wil voorkomen dat er een overkill aan informatie bij u beland. 

In dit winternummer beperken we ons tot die informatie die van meerwaarde is voor onze leden deelnemers maar ook de vele anderen die geïnformeerd worden d.m.v. dit schrijven dat wijd verspreid wordt. De opzet om met linken te werken draagt er toe bij dat u de keuze maakt het onderwerp ook daadwerkelijk op het scherm te krijgen.

Dat agrarisch natuurbeheer een positieve bijdrage levert aan het realiseren van de doelen die door overheden en samenleving gesteld worden is bekend. Dit is zeker ook te danken aan de opzet van het onderliggende systeem. Dat de basis wordt gevormd door de 19 lokale ANV’s  is de kracht van het systeem. Individuele ondernemers herkennen zich er in en willen gebiedsgericht werken. Een voorbeeld treft u in dit schrijven aan in Heeze-Leende. Andere bijdrage zijn terug te voeren op het vinden van antwoorden op het Nationaal Strategisch Plan en het nieuwe GLB. Effectief communiceren wordt opgepakt door de boswachters zo staat te lezen en u maakt kennis met de opvolger van Frans v/d Beerendonk, Lex Huijbers.

BoerenNatuur Nederland, de collectieven en de ANV’s zijn er klaar voor. De handicap is dat er nog geen nieuw kabinet is. Wat al wel vanuit de politiek naar buiten lekte is het idee om de 500 ambtenaren een stage te laten volgen op land- en tuinbouwbedrijven. Het zou een goede stap zijn in het effectief communiceren. Kunnen we als Brabantse collectieven een handreiking doen om deze stages in de praktijk uit te zetten?

Namens de voorzitters van de Brabantse collectieven.

Afbeelding met gras, lucht, buiten, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving