Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitter(s)

Deze zomereditie van de nieuwsbrief van en over de Brabantse collectieven wordt geschreven in het late voorjaar 2021. Een voorjaar wat ook echt laat is. Dat komt nu mooi uit want de pen achter dit schrijven wordt nog beroerd door fascinering over de explosie van nieuw groen die samengaat met dat late voorjaar. Het lange wachten wordt wat natuur betreft altijd beloond. Was het omdat Corona ons mensen beperkte en er reikhalzend werd uitgekeken naar nieuw groen of is grotere bewustwording over onze omgeving ook een factor? 

De redactieleden achter de nieuwsbrief proberen uit het vele wat gebeurd bij Agrarische Natuurverenigingen en collectieven, datgene te distilleren wat nieuwswaarde heeft. Het is bijna niet bij te houden wat er aan initiatieven is op het gebied van landbouw en natuur. In deze nieuwsbrief komen er een aantal langs die hopelijk uw interesse hebben. Insectenhotels, hoe houdt je water beter vast, strokenteelt en de doorbraak van het gebruik van drones noem ik alvast. De terugblik in dit schrijven op 6 jaar ANLB is dan wel verleden tijd maar zeker voor de toekomst van agrarisch natuurbeheer van belang. Zoals bekend wordt de periode van 6 jaar met een jaar verlengd tot 2023 maar de analyse op de eerste periode is van belang voor het verder ontwikkelen van natuurbeheer op de bedrijven. Het is niet moeilijk te voorspellen dat de voorlopers in de landbouw veel navolgers krijgen. Leefgebieden waarin pakketten kunnen worden afgesloten zullen groter worden maar ook nieuwe vormen zullen na een pilot periode gemeengoed worden.

Namens de voorzitters van de 3 collectieven,

Sjaak van Schie