Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters

Met de vierde nieuwsbrief in 2020 sluiten we een bijzonder jaar af. Over vele jaren zullen we bij het getal 2020 vooral herinnerd worden aan het Corona virus. Natuurlijk is herinnering vooral een gevolg van waar je door geraakt werd en dat is voor elk mens anders. In dit voorwoord wil ik dan ook dicht bij huis blijven en terugkijken op landbouw en omgeving. Veel is ook dit jaar weer over de samenleving uitgestort v.w.b. de weerextremen.  Vele records, mijlpalen waar we in tegenstelling tot sportrecords niet blij van worden. Directe gevolgen van die uitzonderlijke weersomstandigheden raken onze deelnemers in agrarisch natuurbeheer bijna dagelijks. Het betekent dat je als ondernemer probeert om te gaan met wijzigende omstandigheden en dit betrekt bij lange termijn planningen. Gelukkig staat de ondernemer er niet alleen voor. De keten die samen met de producent de totale kolom is voor de agrarische sector is zich van bewust dat de sector in transitie is. Wie de agrarische bladen leest zal dit herkennen.

BoerenNatuur (BN), de paraplu van de 40 agrarische collectieven is ambitieus in haar opdracht het proces van de transitie voor de deelnemers in natuurbeheer gemakkelijker te maken in de uitvoering. Overleg op het niveau van ministerie, RVO en andere die invloed hebben op de beschikbare pakketten hoort bij BN thuis. 2020 is ook het jaar waarin BN met de collectieven onderzoekt hoe de transitie in de landbouw het beste kan worden gefaciliteerd. De veranderingen in het GLB na 2023 spelen hierbij een rol. De vraag is ook wat voor een organisatie moet je zijn wanneer er gekozen wordt voor een bredere samenwerking, niet alleen ANLB en de Waterschappen. Wellicht een taak in het volgend GLB en steeds vaker waarschijnlijk ook faciliterend voor eco-programma’s van het bedrijfsleven zoals Planet-proof.

In dit nummer leest u over de niet productieve investeringen die in Brabant benut zijn voor o.a. inrichting voor plas dras gebied en de aanschaf van drones. Ontwikkelingen rond natuur inclusieve landbouw treft u ook aan in dit nummer. Het zijn voorbeelden van kansen die ondernemers zien en nemen. Het past in de uitspraak van de ZLTO, dat boeren een oplossing hebben. Het zal hier niet bij blijven en het is zeker dat er meer werk naar de collectieven toekomt. Brabant bereid zich hier op voor. Hoe? Allereerst door voor de Brabantse belangen op te komen, maar ook voortuit te kijken. Hoe kan het beter. De Brabantse collectieven kiezen er daarom voor vanaf 1 januari een eigen provinciaal vertegenwoordiger te hebben in de landelijke organisatie van BN. Tot op heden deelde Brabant deze met Zeeland. Dat heeft goed gefunctioneerd maar na het lezen van dit voorwoord begrijpt u de invulling hiervan. Erik van Moorsel zal inhoud geven aan deze belangrijke functie.

Sjaak van Schie, voorzitter collectief West Brabant.