Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitter

Beste leden,

Aan mij de eer om ditmaal het voorwoord van de nieuwsbrief te schrijven.
Aan het aantal en kwaliteit van de artikelen in deze nieuwsbrief kunnen we aflezen hoe professioneel onze vereniging opereert.

We hebben in BoerenNatuur landelijk afscheid genomen van Alex Datema en kennis gemaakt met een nieuw Dagelijks Bestuur. In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe landelijk voorzitter zich aan u voor. Een nieuw gezicht en zeker geen kopie van Alex. Als voorzitters hebben wij reeds kennis mogen maken en hebben er alle vertrouwen in dat Marije Klever dat met veel energie gaat oppakken.

In een van de artikelen lezen we over kennisdeling: webinars, cursussen, nieuwsbrieven en Bodem Up. Dit geeft aan hoe belangrijk kennis in onze bedrijfsvoering is geworden.

Aan het einde van de nieuwsbrief ziet u de agenda van de komende tijd. Dus voor iedereen wat wils om zijn of haar voordeel mee te doen.

Ik wil ook wijzen op een artikel over BBM in de Groene Amsterdammer. Een lovend artikel over dit project waar Carlo Braat en de fam. Combee uit Helvoirt hun medewering aan hebben geleverd. Zeker de moeite waard om te lezen.

Een belangrijke zin in het interview: ‘Als de een voortgang boekt, wordt het voor anderen moeilijk om te beweren dat het niet kan’.

Ondanks dat de vergoedingen beperkt zijn, is toch een erg positieve respons gekomen uit de enquête over de BBM, welke vorig jaar is gehouden onder de deelnemers. Het blijkt dat bijna elke melkveehouder hieraan mee kan doen. Mensen doen vooral mee om hiermee hun bedrijf te verduurzamen, zonder dat het rendement wordt aangetast.

Op 13 maart was er een symposium in het provinciehuis in het kader van 10-jarig bestaan van Goed Boeren. Daar sprak o.a. Alex Datema. Directeur Food & Agri bij Rabobank en voormalig voorzitter van BoerenNatuur Nederland.

Enkele uitspraken van Alex sprongen er wel uit:

  • Zonder verdienmodel komt er geen transitie
  • Boeren hebben tijd nodig, dus we zullen wel wat geduld moeten hebben.
  • Als je een systeem wil veranderen heb je middelen nodig. Dat kan niet enkel uit de keten komen. Er ligt nu te veel druk op de boer, maar dat is maar een schakel in die keten.
  • De consument kun je niet veranderen, dus het zal op een andere manier moeten.
  • Er ligt een visie van de Rabobank tot 2040. Om die te bereiken zullen we eerst uit de chaos moeten komen, waar we nu nog middenin zitten.
  • De grondprijs is het belangrijkste struikelblok. Er is dus een ander financieringsmodel nodig.

Ik hoop hiermee iets te kunnen toevoegen aan deze zeer interessante nieuwsbrief.

Ik wens u een mooie lente,
namens de 3 voorzitters,
Lex Huijbers

Foto: De drie voorzitters van BoerenNatuur Brabant (BNB) v.l.n.r., Lex Huijbers (vz. BNB-Midden), Jan van der Biezen (vz. BNB-Oost), Minette Straver- van de Wetering (vz. BNB-West)