Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Wisseling

Sinds de start van collectief west Brabant zijn er opvallend weinig wijzigingen geweest in het bestuur. Nu de periode van 6 jaar er op zit is het verstandig de wissel op de toekomst te trekken. In ons geval houdt dat in dat De voorzitter Sjaak van Schie van functie wisselt met de vicevoorzitter Minette Straver -van de Wetering. Sjaak van Schie is volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar. De wisseling van functie is hiermee een goede voorbereiding op de periode van het komende GLB.