Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Wijzigingen in persoonlijke of bedrijfgegevens

Heeft u een nieuwe bedrijfsnaam KvK nummer of heeft u een andere wijziging  in uw persoonlijke of bedrijfsgegevens …. GEEF HET DOOR AAN DE VELDMEDEWERKER of uw GEBIEDSCOÖRDINATOR.

De laatste tijd worden we als collectieven steeds geconfronteerd met wijzigingen in de persoonlijke of bedrijfsgegevens van onze deelnemers aan Agrarisch Natuurbeheer. Het is van groot belang dat u deze wijzigingen doorgeeft aan onze veldmedewerker waar u het contract mee heeft besproken. Hij kan dan zorgen dat het contract dat u met ons heeft gesloten zo nodig geactualiseerd kan worden en dat de interne controles die nodig zijn voor onder meer de betalingen kunnen worden uitgevoerd.

Alvast bedankt namens de Brabantse collectieven

Erik van Moorsel Algeheel coördinator vanuit ZeeBra voor de collectieven