Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Werkbezoek ministerie van LNV Noord Oost Brabant

Grote delegatie bezoekt veehouders in Heeswijk-Dinther en Reek
Op donderdag 13 juni was een grote delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een dag te gast in Noord Oost Brabant. Maar liefst 18 mensen van LNV waren gekomen en gingen volop in gesprek met de boeren uit deze regio.

Natuurinclusieve Landbouw, kringlooplandbouw en Agrarisch natuurbeheer
Centraal thema was de NiL (Natuurinclusieve Landbouw) en kringlooplandbouw. Binnen het project ‘Brandrode rund als grote grazer’, is al sinds 4 jaar een praktijkleergang te volgen. Dit project, dat door de provincie gesteund wordt, leert deelnemers hoe natuurbegrazing werkt.  Kringloop en natuurinclusieve landbouw zijn de leidraad. De visie van minister Carola Schouten is hier al praktijk.

Toename agrarisch natuurbeheer Oost Brabant
Bovendien is in Oost-Brabant in een paar jaar tijd ruim 350 hectare agrarisch natuurbeheer bij gekomen. Voldoende reden voor LNV om met 18 mensen een kijkje te komen nemen in Noord Oost-Brabant. Met 17 boeren uit de streek, die allemaal iets met Agrarisch natuurbeheer, of Natuurinclusieve landbouw, of de praktijkleergang ‘Brandrode rund’ doen, was er volop kans voor het ministerie om in direct contact te komen met de boeren uit de streek.
Een zeer geslaagde opzet zo bleek want iedereen was na afloop vol lof over de dag.

Melkveehouderij positieve invloed op landschapsbeleving
Inleider ir. Jan Ottens schetste de penibele situatie van de melkveehouderij in Noord Oost-Brabant. Melkveehouders stoppen massaal, met zeer nadelige gevolgen voor het landschap. Want zonder melkveehouders zal de landschapsbeleving en daarmee het woongenot in deze contreien sterk achteruit gaan. Als gras, glas wordt dan neemt de kwaliteit van het buitengebied af en daarmee het woongenot.
Ottens hield een vurig pleidooi voor de aanwezigen. Over hoe Natuurinclusieve, kringlooplandbouw en Agrarisch natuurbeheer een kans zijn om het landschap te verbeteren en te behoeden voor ongewenste ontwikkelingen. De melkveehouderij is bij uitstek dè tak in de landbouw met een positieve invloed op de landschapsbeleving. Een invloed die flink toeneemt door gebruik te maken van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. De pioniersgeest van de Peelboeren komt ook in dit geval goed van pas!

Het boerenbedrijf en de toekomst
Drie boeren die momenteel de praktijkleergang het Brandrode Rund volgen vertelden hun verhaal. Hoe zij hun bedrijf zien naar de toekomst toe en waar ze tegenaan lopen. De delegatie bezocht in de middag de veehouderij van Johan Pennings in Heeswijk-Dinther en melkveebedrijf Van Casteren-Potjes in de Reek.
Johan en Merian Pennings te Heeswijk Dinther vertelden hoe kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer bij hun bedrijf ingepast wordt. Tijdens het bezoek was te zien hoe dit gestalte krijgt met als basis het Brandrode rund. De kalfjes van Martien van Asseldonk worden geboren in het AA-dal en groeien daar op. Daarna gaan ze naar Johan Pennings en worden er gemest met eigen geteelde producten. Vervolgens gaan ze als AA-dal vlees over de toonbank op de Noord-kade in Veghel. Echt een streekproduct!
Wilco de Zeeuw uit Uden runt een biologische boerderij met melkvee en voedselbos. Hij vertelde op een inspirerende wijze waar voor hem kansen liggen. Op het melkveebedrijf van Joost en Angela van Casteren konden de gasten proeven van de heerlijke zuivelproducten die in hun boerderijwinkel te koop zijn. Drie totaal verschillende bedrijven en daardoor een bijzonder boeiende combinatie. Met elk een verschillende kijk op de toekomst en strategie om boer te kunnen blijven.

Johan Pennings legt uit hoe de Brandrode stieren op zijn bedrijf gehouden worden.