Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Wateroverlast en ANLb

Wat een ongelofelijk nat voorjaar!!! Iedereen heeft het erover dat het een kletsnat voorjaar is en dat je het land niet op kunt. Voor BoerenNatuur Brabant reden om een overmachtsmelding te doen bij RVO. Wat is dat en wat zijn de gevolgen voor u als deelnemer aan ANLb.

Allereerst!!

Meldt altijd bij het collectief als je door omstandigheden niet kunt voldoen aan het beheercontract. Samen met u proberen we zo goed mogelijk tot een oplossing te komen. Ook als je meldt dat je door omstandigheden niet kunt voldoen aan het overeengekomen beheercontract, moet je zoveel als mogelijk het contract nakomen.

In uitzonderlijke gevallen kan een collectief een zogenaamde overmachtsmelding doen bij RVO. In de melding geeft het collectief aan dat de deelnemer(s) door de uitzonderlijke situatie niet kan (kunnen) voldoen aan de beheervoorschriften uit het beheerpakket. Bij de uiteindelijke beoordeling of het collectief heeft voldaan aan alle verplichtingen wordt een eventuele overmachtsmelding meegenomen bij de beoordeling. 

Ondanks dat een overmachtsmelding is gedaan moet de deelnemer nog steeds proberen zo goed mogelijk aan de beheervoorschriften te voldoen.  Ook kan hij gecontroleerd worden op alle beheervoorschriften en dus kan het beheer afgekeurd worden door de NVWA. Dit hoeft geen gevolgen voor u te hebben als u met uw collectief vooraf afspraken heeft gemaakt over deze onvoorziene omstandigheden. 

Dit jaar heeft BoerenNatuur Brabant onderstaande overmachtsmelding gedaan: 

Hierbij meld ik bij RVO namens de collectieven BoerenNatuur Brabant West, BoerenNatuur Brabant Midden en BoerenNatuur Brabant Oost dat als gevolg van de overmatige regenval dit voorjaar diverse deelnemers hebben aangegeven dat de percelen niet bewerkbaar zijn. Hierdoor is het inzaaien van deze beheereenheden of de extensieve beweiding niet mogelijk. Hierdoor geven zij aan dat het moeilijk is om te voldoen aan de betreffende beheervoorschriften ten aanzien van het moment van inzaaien, gewenste vegetatie met kruiden of granen (of andere gewassen) en beweiding. 

Om deze reden doen de drie collectieven bij deze een melding van overmacht voor bijgevoegde percelen.