Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Waterbeheer mogelijk in Aa en Maas

Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunt u nieuwe contracten sluiten voor Agrarisch Waterbeheer.


Lange tijd leek het erop dat er geen nieuwe contracten voor agrarisch waterbeheer konden worden gesloten als gevolg van de keuze van het bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Gelukkig heeft het bestuur van het Waterschap toch besloten agrarisch waterbeheer alsnog open te stellen voor 2019.
Heb je interesse neem dan contact op met de veldmedewerkers. Tot 1 september kun je je aanmelden.

Veldmedewerkers van Collectief ANB Oost

Waar kunnen de pakketten agrarisch waterbeheer worden gesloten?
Het bestuur van het waterschap heeft een 6-tal prioritaire gebieden geselecteerd waar de pakketten voor waterbeheer kunnen worden ingezet.
Via deze link kunt u de gebieden zien waar waterbeheer mogelijk is.

Welke beheer pakketten zijn mogelijk?
Klik hier om de pakketten en vergoedingen te bekijken.

Ervaringen van collega’s
Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn.
‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar in mijn bedrijfsvoering, dus ik heb er niet al teveel zorgen mee.’

‘…Ik schiet er niet bij in als ik het vergelijk met de maisopbrengst. Intussen draag ik bij aan een gezonde waterkwaliteit, zonder dat ik op mijn mestboekhouding gekort word. Het is ook een stukje zekerheid voor de komende jaren’

Waarom agrarisch Waterbeheer?
Doel van het Agrarisch Waterbeheer is schoon water. Met aanleg en beheer van extensieve perceelsranden langs een watergang wordt uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegengegaan. Winst voor de waterkwaliteit!

En wat levert het op?
De vergoedingen liggen tussen de € 1200 en € 2000 euro per ha per jaar.