Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Water vasthouden

Ingezonden stuk van Waterschap De Dommel:

Regenwater sparen voor de zomer, het waterschap denkt mee!

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat in afgelopen januari veel regen is gevallen! Het was nat buiten en water willen we vasthouden. Waar water de kans krijgt om te infiltreren, kan het de grondwatervoorraad aanvullen. Elke druppel telt!

Het weer wordt steeds extremer en dat raakt ons allemaal. Het watersysteem is onder andere kwetsbaar gebleken en we hebben paradoxaal genoeg te maken met wateroverschot én watertekort. In natte perioden moeten we piekbuien opvangen en langer vasthouden zodat de watertekorten in de zomer kleiner worden. Als waterschap kunnen wij dat niet alleen. Dan is het fijn om te zien dat ook agrariërs, gemeenten en terreinbeheerders op hun grond de stuwen hooghouden en dus water vasthouden. Niets doen is geen optie!

Sloten greppels en grondgebruik 

Wist u dat de grondwaterstand deels afhankelijk is van sloten en greppels? Dat hebben wij al gemerkt in het gebied rond de Reusel, waar we al met veel agrariërs hebben gepraat. Daar hebben we samen met boeren al sloten gedempt, slootbodems verhoogd of sloten gestremd door het plaatsen van een duikerafsluiter. Ook het grondgebruik heeft invloed op de grondwaterstand. We merken dat de maatregelen, die in dit gebied zijn genomen, hebben gezorgd voor een hogere grondwaterstand.

Doe mee!

Helpt u ons mee om de grondwaterstand omhoog te krijgen? We gaan graag met u in gesprek om te kijken:

Naar de maatregelen die we samen kunnen nemen.

Hoe we samen mogelijke risico’s kunnen voorkomen of verminderen.

Naar de subsidiemiddelen die er zijn en de oplossing(en) we u verder kunnen bieden.

Samen water vasthouden 

In sommige gevallen kan het goed werken als grondeigenaren in een gebied samen water vasthouden. Praat er over met elkaar.

Wilt u weten wat u als agrariër kunt doen om de grondwaterstand te verhogen? Kijk op onze site:

https://www.dommel.nl/wat-doen-wij-en-wat-kunt-u-als-agrarier-doen

of bel hiervoor met telefoonnummer 0411-618618 of een stuur een e-mail naar:

elkedruppeltelt@dommel.nl

Afb5: Sloot niet in gebruik? Schuif de oevers aan en beplant de wadi. Het waterschap kan meedenken.
Afb4: sluit een sloot af tot een infiltratiegreppel (Foto: Peter Kerkhofs).
Afb3: Een rijplaatstuw als tijdelijke oplossing (Foto: Peter Kerkhofs).
Afb2: Met een zelfbedienings (LOP)-stuwtje zit je zelf aan de knoppen 
(Foto: Peter Kerkhofs).
Afb1: Water opstuwen in de perceelssloten (Foto: Peter Kerkhofs).