Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Warme kennismaking met Brabants Particulier Grondbezit

Lage Mierde, 16 november 2022

Op uitnodiging van René de Bont waren Nelis Klaasen en Monique Leesberg, namens ANV Kempenland, te gast bij de ledenvergadering van BPG Vereniging Landelijk Brabant. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken en het werk van ANV’s en Collectieven eens onder de aandacht te brengen bij de particuliere grondbezitters.


Kennismaking

Een volle zaal geïnteresseerde leden van BPG luisterden op de mooie zolder van ‘Voor Anker’ geboeid naar de mogelijkheden die met De Brabantse Collectieven en met de ANV’s binnen het bereik van landgoedeigenaren kunnen komen. Nelis moedigde de aanwezigen aan om evt. plannen met de eigen veldcoördinator te bespreken. Die kun je vinden onder deze link: KLIK HIER

‘On’-bekendheid 

Natuurlijk hebben de particuliere grondbezitters en de Brabantse Collectieven veel raakvlakken. Toch bleek desgevraagd slechts een kwart van de leden in de zaal bekend te zijn met het werk van de Collectieven en de ANV’s. Een verklaring kan gezocht worden in het feit dat landgoedeigenaren op hun natuurgronden meer met de SNL-regeling te maken hebben. Hun agrarische percelen verpachten zij vaak aan boeren. Als het om een langjarig pachtcontract gaat dan kan de pachter de ANLb-, AWb- en STILA-regelingen zelf aanvragen. 

Dieper induiken

Er is zoveel mogelijk met agrarisch natuurbeheer!! Een kennismaking moet niet meteen de diepte ingaan, maar mocht er interesse zijn, dan zijn wij zeker bereid om in een volgende presentatie te focussen op kansen voor landgoedeigenaren met de Collectieven, juist nu met het nieuwe GLB.

Samen wandelen

De vergadering werd afgesloten met een wandeling over Landgoed Wellenseind. Een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan in een mooi decor. Rondom de herberg ‘Voor Anker’ zijn tal van fraaie landschapselementen gerealiseerd.

Afb.: Nelis Klaasen en Monique Leesberg mochten het werk van De Collectieven en de ANV’s onder de aandacht brengen (foto R. de Bont)