Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Voorzittersoverleg op locatie

De voorzitters van de 3 Brabantse collectieven en collectief poldernatuur in Zeeland vergaderen 5 maal per jaar. De provinciaal secretarissen en de vertegenwoordiging van ZeeBra zijn daarbij. De agenda kent een aantal vaste punten maar ook actuele ontwikkelingen worden besproken. Actueel is momenteel de wijze waarop de doelstellingen van de overheid weggezet gaan worden in de omgeving, de schil van de Natura 2000 gebieden. 6 Jaar ANLb hebben geleerd dat het werken met pakketten goed aanslaat en de vraag is of deze systematiek opgeschaald kan worden. Partners in deze discussie zijn BoerenNatuur Nederland en de provincies, de ZLTO en de collectieven. Wat verder in het proces zijn de TBO’s en de waterschappen betrokken en niet op de laatste plaats natuurlijk de deelnemende agrariërs. Verderop in deze brief leest u meer over deze zaken. In die stukken leest u dat er veel samenwerking is om (nieuwe) verdienmodellen voor onze bedrijfstak te realiseren die natuur inclusief zijn.

Na veel teams en zoom vergaderingen hebben de deelnemers aan het voorzitters overleg behoefte elkaar weer te zien en daarom is afgesproken de volgende vergader ronde steeds bij een ander thuis te houden. 18 augustus deden we Zeeland aan in de plaats Nisse. Rinus van ‘t Westeinde was onze gastheer die ons ontving aan de zorg boulevard Lageweg. Rinus doet echt aan verbrede landbouw met kinderopvang en zorg, alles zeer professioneel. Dat geldt ook voor het fruitbedrijf waar we een rondleiding genoten en veel leerde over kosten en baten. De volgende bijeenkomsten zijn gepland bij de voorzitters van Brabant midden en daarna west.

U vindt in deze brief ook het interview met Frans van Beerendonk. Jan van der Biezen en ondergetekende bedanken Frans voor zijn wijze en geduldige inzet aan de boerenzaak.

Sjaak van Schie, voorzitter collectief West-Brabant.

Foto; De drie voorzitters van de collectieven van links naar rechts: Frans van Beerendonk, Jan van der Biezen, Sjaak van Schie. (Frans van Beerendonk (links) verlaat het trio voorzitters van de Brabantse Collectieven).