Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters BoerenNatuur Brabant

Beste leden,

Wat leven we tegenwoordig in een onvoorspelbare wereld. Heftige en onmenselijk wrede oorlogen die ook hier gevolgen hebben op diverse vlakken. Het is een hele tijd geleden dat de defensiebudgetten zo opgevoerd werden, en dat is geen goed teken. 

Maar dichter bij huis heeft de verkiezingsuitslag een erg moeilijke periode ingeluid van het formeren van een regering. Op het moment dat ik dit schrijf zijn ze er ongeveer uit welke mensen ons land zullen moeten gaan leiden. Of moet ik zeggen loodsen door deze tijd van onrust, extremisme en gevaren van binnenuit. Wie het ook worden, ik bewonder nu al hun moed om het werk te gaan doen. Het is geen benijdenswaardige job met alle drek die je geregeld over je heen krijgt, al of niet via de sociale media. En dan heb ik het nog niet over de fysieke bedreigingen. Vanuit de land- en tuinbouw zijn er hier en daar hoge verwachtingen. Ik hoop dat ze het waar kunnen maken.

Meer geld voor agrarisch natuurbeheer

En dan nóg dichter bij huis: zo’n maand geleden werden we verrast door de mededeling dat de nieuwe regering 500 miljoen structureel meer uit wil trekken per jaar voor agrarisch natuurbeheer. Nu is dat zo’n 120 miljoen, dus een vervijfvoudiging zit er aan te komen. In de overleggen die vorig jaar gevoerd zijn om een landbouwakkoord te sluiten, stond tenslotte een bedrag van bijna 25 miljard op de teller, dat zou worden gestoken in de transitie van de landbouw. Dat akkoord is toen afgeketst, maar alle bespreekverslagen van toen liggen natuurlijk niet in de prullenbak. En dit is o.a. een gevolg daarvan, zo lijkt het. Het zal nog veel vergen van ons als BoerenNatuur om dit goed te laten neerdalen op het boerenerf. Het zal zeker aanpassingen vereisen in de organisatie, maar hopelijk ontstaat dan wel de kans om elk bedrijf dat toekomstbestendig wil zijn (met oog voor natuur, milieu en klimaat), ook verder geholpen kan worden. Er wordt duidelijk een begin gemaakt met de betaling van de eisen die de maatschappij stelt aan onze bedrijfsvoering. Hopelijk slagen we hierin met z’n allen.

Namens de 3 voorzitters,

Jan van der Biezen