Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Vogeltelling 

Op zondagmorgen 3 december zijn we met een groep van vijf personen bij elkaar gekomen om voor de eerste keer een vogel telling te gaan doen. We kwamen op de boerderij van familie Melis in de Mortel bij elkaar. We hebben eerst met de iPad, die beschikbaar zijn gesteld door BoerenNatuur Brabant Oost, geoefend hoe we de telling moesten vastleggen bij Sovon. Sovon staat voor Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland. Nadat we het onder de knie hadden zijn we begonnen bij ons eerste telpunt. Bij een stuk grond van 5 ha dat bij de boerderij van Melis ligt. Op het grootste gedeelte van het perceel heeft afgelopen zomergraan gestaan met erom heen een bloemenrand. In het midden van het perceel ligt een bloemblok van 0,7 ha. Hier hebben we de telling ook verricht. 

Snoepparadijs
Het bloemblok bestaat nu uit erg veel uitgebloeide bloemen en dus veel zaden. Het was een lust voor het oog wat daarvan snoept. Hele groepen vinken vlogen op het zaad maar ook veel putters, groenlingen en mussen. En tellen valt dan niet mee want het zijn er toch meer als je denkt. Maar duidelijk is dat een bloemblok voor de vogels een snoepparadijs is. En we denken zelf dat er ook veel zoogdieren van het stuk gebruik maken. Je ziet ook regelmatig een torenvalk boven het bloemblok bidden op zoek naar muizen. We hebben van Sovon 17 telpunten gekregen in een straal van 10 km rondom Gemert. De bedoeling is dat we overal 10 minuten alle vogels tellen die we zien. Bij de telpunten zitten ook punten waar kaal akkerland bij zit. 


Keverbank

We zijn daarna naar een perceel gegaan van Staatsbosbeheer waar een keverbank is aangelegd in een weiland. Omdat dit perceel vlakbij de Snelle Loop ligt, waar niet te veel wandelaars komen, zie je hier toch meer eenden een hele groep aalscholvers, zilverreigers en blauwe reigers. Het volgende punt waar we gingen tellen was wederom een bloemblok. Ook hier zagen we weer veel vinken en putters. Daarna zijn we naar een groot stuk akkerbouwgrond gegaan. Hier hadden aardappels en mais gestaan en de prei zat daar nog in de grond. Op deze plek was het erg rustig met vogels. Je ziet hier wel meer roeken foerageren die hoogstwaarschijnlijk uit Gemert komen waar een hele kolonie zit. Ook zie je hier meer kraaien, meeuwen en reigers. 

Veel natuur telpunten
En zo hebben we vandaag samen al veel natuur telpunten afgewerkt. Het was een zonnige dag met een frisse noordenwind en erg koud. Alle gegevens zijn via onze iPad door gestuurd naar Sovon en iedereen vond het erg leuk om te doen. Alleen moeten we ons de volgende keer beter kleden zodat we geen last van de kou hebben. En hopelijk zien we de volgende keer weer veel vogels op de tel punten van boeren natuur want wij genieten ervan en ook de mensen die erlangs wandelen en fietsen. En daar doen we het tenslotte ook mede voor. 

Jan Melis

Interesse om tellingen te doen
Hebt u ook interesse om als vrijwilliger mee tellingen te gaan doen dan kunt u zich melden bij Wim Meulenmeesters bestuurder bij BoerenNatuur Brabant Oost.  Kennis is geen noodzaak als u het maar wilt leren. Door samen op te trekken kunnen we elkaar helpen om de ruim 80 verschillende akker en weidevogels te herkennen.  

Interesse. Bel Wim Meulenmeesters: 06-51129720 

Afbeelding; Vogelaars aan het werk in De Mortel