Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Verlenging beheercontracten met één jaar

Bericht voor alle deelnemers 

Zoals u wellicht gehoord heeft wordt de periode van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie met 1 jaar verlengd. De datum voor ingang van het nieuwe GLB is gewijzigd van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Dit heeft ook gevolgen voor het beheer dat de collectieven met de deelnemers is overeengekomen. Dit omdat de einddatum van beheerperiode van onze contracten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) parallel loopt met de GLB-periode. 

Binnenkort ontvangen alle deelnemers aan het ANLB van de gebiedscoördinatoren of veldmedewerkers een e-mailbericht met verzoek om het beheercontract met 1 jaar te verlengen en de einddatum daarmee te wijzigen naar 31 december 2022. 

Bij de e-mail van onze gebiedscoördinatoren ontvangen alle deelnemers een antwoordformulier waarop ze aan kunnen geven of ze het beheercontract met één jaar willen verlengen of (deels) willen beëindigen. De antwoord-formulieren moeten voor 1 september 2021 bij de collectieven zijn ingediend. De verwachting is dat nagenoeg alle deelnemers hun contract met één jaar verlengen.

Foto: Grasland met pinksterbloemen