Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Veldwerk monitoring gestart


Monitoren

Om aan te tonen dat het beheer ook ecologisch oplevert wat we ervan verwachten moet er gemonitord worden. Door op gezette tijden op vasten punten de fauna te tellen en vast te leggen, zien we hoe de fauna zich ontwikkelt in deze aangewezen gebieden.
Dit monitoren gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Vooral vogelaars die actief het veld in gaan om vogels te spotten willen dit werk, om het ook vast te leggen, graag doen. Ruim 2 jaar geleden is het plan al opgepakt om mensen die dit willen gaan doen een cursus aan te bieden. Door corona is het fysiek bijeenkomen moeilijk geweest, maar dit najaar is het toch opgepakt. Er zijn wervingsbijeenkomsten geweest die geresulteerd hebben in een 20-tal opgaves waarmee de cursus nu gestart is. 


Cursus monitoring

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van Sovon en verzorgt door Jochem Sloothaak en Marco Renes van Brabants Landschap. Dit zijn bekende specialisten op dit gebied. Vanuit het Collectief ANB Oost-Brabant zijn we dan ook blij dat deze specialisten deze cursus verzorgen. 


Het veld in om te monitoren

De groep bestaat uit volleerde vogelaars tot mensen die amper een mus van een ekster kunnen onderscheiden, maar het wel graag willen leren. Na enkele uren theorie en uitleg kunnen we het veld in en waarnemingen vastleggen. We zijn gezamenlijk gestart bij het Infopunt van Brabantslandschap in Keent. Dit is het walhalla voor de weidevogels.  
Het is mooi om te zien met hoeveel passie er gewerkt wordt. Deze vrijwilligers worden de komende tijd begeleid door de twee cursusleiders Jochem en Marco zodat ze het telwerk in de toekomst zelfstandig kunnen uitvoeren. De vrijwilligers mogen zelf hun gebied kiezen en waar ze de monitoring willen gaan doen.  De groepjes bestaan uit 3 à 4 vrijwilligers die gezamenlijk de tellingen uitvoeren. Ze beschikken als groep over een laptop waar alles ingevoerd wordt zodat het meteen vastgelegd wordt. Door op gezette tijden op vaste plaatsen te tellen ontstaat er inzicht in de hoeveelheid fauna dat er zit. We hopen als Collectief Agrarisch Natuurbeheer (ANB Oost-Brabant) samen met onze vrijwilligers sturing te kunnen geven aan een evenwichtige, mooie natuur in onze omgeving. 

Wim Meulenmeesters bestuurslid Collectief ANB Oost-Brabant.   

Afb: Monitoren in het veld