Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Veldexcursie 23 augustus georganiseerd door ANV Drimmelen&Moerdijk

Biologisch bedrijf (110ha) Govert en Phily van Dis te Oude Molen, gelegen tussen Willemstad en Moerdijk, was op de mooie zomerdag 23 augustus het decor van een veldexcursie. De dag en het tijdstip bepalen is altijd een gok en daarom gekozen voor half negen. Begonnen met ontbijt en koffie doet het dan goed. Gegeten moet er toch dus dan sla je twee vliegen in een klap. De organisatie ervan was in handen van ANV Drimmelen&Moerdijk.

Instapeis gehaald

Het betreft polder Ruigenhil waar de instapeis van 5% gehaald wordt voor open akkerland. Gebied coördinator Gijs Smits van Oyen legde uit wat er binnen ANLb mogelijk is en wat we op het bedrijf gaan bekijken. Allereerst liepen we naar een brede rand die er al 5 jaar ligt. Elk jaar maaien en afvoeren levert de nodige verschraling op met als bijkomend voordeel dat de akkerdistel dan verdwijnt. Het tweede perceel, een bloemenrand, was in juli ingezaaid. Eerder was niet mogelijk vanwege de droogte. Het gewas stond er goed bij en had het veld helemaal dicht, een plaatje zie foto.

In het veld maar ook daarna werden de onderstaande vragen besproken.

  1. De financiële vergoeding past goed binnen de relatie grondgebruik en te maken kosten voor arbeid en brandstof.
  2. Randenbeheer biedt de mogelijkheid je percelen rechthoekig te maken. Dit is een mooi bijeffect in je bedrijfsvoering.
  3. Biodiversiteit wordt vergroot en kan helpen om plagen te beheren in gewassen.
  4. Foerage en schuilgelegenheid voor vogels en dieren die de winter moeten overleven
  5. Aankleding van het landschap en waardering door de burgers.

Terug in de schuur bij de koffie werd door beide coördinatoren Ernst Verwer en Gijs Smits van Oyen nagepraat over de vele mogelijkheden van ANLb en GLB.

Sjaak van Schie