Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Veldbijeenkomst met ANV Kempenland

Collectief Midden-Brabant heeft een voucherregeling ter stimulering van onderlinge activiteiten tussen de aangesloten ANV/PLV’s op het gebied van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. 

ANV Kempenland organiseerde een veldbijeenkomst bij Landgoed de Langakkers waar onze vereniging aan deel nam. Zondag 11 juni werden we verwelkomd op Manege de Molenberg. 

Na een kopje koffie en een kleine inleiding van Roel Winters en Lilian van Gastel gingen we met twee groepjes onder zomerse omstandigheden het veld in. Roel en Lilian wisten een boeiend verhaal over de historie en de huidige inrichting van het landgoed te vertellen. Vanuit het publiek was er veel bewondering over de behaalde resultaten en werd de veldbijeenkomst als heel inspirerend en positief ervaren. Het was prettig om met elkaar iets te ondernemen.

Roel en Lilian; bedankt namens de deelnemers voor de interessante rondleiding.

Namens een geïnteresseerde deelnemer

Bijschrift foto:

Het groepje onder leiding van Lilian met een overzicht van de graanperceeltjes, ruigteveldjes en graslandjes. Alles dooraderd met heggen en zandpaden (foto: P. Kerkhofs)