Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Veel interesse voor excursie monitoring Beerse Overlaet Oss

Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (COB) maakt werk van monitoring. Op zondag 14 juni was er een excursie voor geïnteresseerden. Die stond in het teken van monitoring. Want monitoring is een taak van de collectieven die door COB opgepakt gaat worden. Dit om te kunnen meten wat het effect is van het agrarisch natuurbeheer op de biodiversiteit.  Want ook hier geldt: ‘meten is weten’.

Plas dras

In de Beerse Overlaet hebben verschillende boeren hun percelen onder water gezet. Ruim 83 hectare plas-dras is er aangelegd in de Beerse Overlaet. Weidevogels hebben graag nat of drassig grasland en met kruidenrijke percelen erbij, omdat dat zorgt voor insecten: hun voedsel. Om plas-dras te bereiken worden er percelen verlaagd of voorzien van een walletje rondom, zodat er water op gezet kan worden. Dat is goed voor de weidevogels. De grutto, wulp, tureluur, kluut en ook de kievit waarderen die inzet enorm. Een grote zwerm kieviten was het levende bewijs. Zelfs de zeer zeldzame kemphaan en de steltkluut zijn hier weer te zien.

Monitoren

Om het effect van alle inspanningen te achterhalen, gaat COB monitoren met vrijwilligers.

En om dat werk goed en betrouwbaar te kunnen doen krijgen ze een cursus aangeboden door het COB. Professionele mensen gaan die cursus verzorgen.

Doet u ook mee?

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de mail: communicatie@anboostbrabant.nl