Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Veel belangstelling voor thema-avond Kringlooplandbouw

Door: Annie Martens
Donderdag 29 november 2018, Elsendorp
De thema-avond Kringlooplandbouw, georganiseerd door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) bleek een schot in de roos.

Kringlooplandbouw.
Het toverwoord in de landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’ Reden genoeg voor Collectief ANB Oost-Brabant om deze avond te organiseren. En dat dit voldoet aan een groeiende behoefte bleek wel uit de ruim 60 belangstellende boeren, en hun vele vragen, die op deze avond waren afgekomen.

Kringloop denken
De avond stond in het teken staan van werken en denken in kringlopen op het melkveebedrijf. Spreker Ir. Toon Jansen, een van de architecten van de Kringlooplandbouw, gaf op een praktische en deskundige manier zijn visie op het thema. De avond werd ingeleid met een film waarin de grondlegger: Dr. Ir. Jaap van Bruchem, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord kwamen. De trailer van deze film is te bekijken op de website: www.kringlooplandbouw.nl

Gangbare landbouw versus Kringlooplandbouw
‘Het gaat om het bodemleven, dit staat centraal’, aldus spreker Ir. Toon Jansen. ‘Elke verandering in je bedrijfsvoering heeft hier effect op’. Kernboodschap is dat het bodemleven enorm bepalend is voor de productie en de gezondheid van de koeien.

Veel vragen
Na de presentatie kwamen veel vragen uit de zaal. Er was voldoende ruimte om deze te beantwoorden. Emeritus Dr. Ir. Jaap van Bruchem voormalig WUR onderzoeker en grondlegger van het kringloop denken was ook aanwezig en nam volop deel aan de discussie.
Die discussie is hard nodig in Oost-Brabant en momenteel in volle gang. In amper 2 jaar tijd hebben boeren in Oost-Brabant maar liefst ruim 150 ha. onder agrarisch natuurbeheer zitten. En dit in gebieden waar tot voor twee jaar terug geen agrarisch natuurbeheer was! Uiteraard is dit allemaal nog erg kwetsbaar en de kans op terugval niet denkbeeldig. Deze avond helpt het op gang brengen van circulaire landbouw. Ook geeft zo’n avond een flinke impuls voor het verankeren van agrarisch natuurbeheer en natuur inclusieve landbouw.

Paneel biodiversiteit
Er is door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant een nieuw paneel ontwikkeld voor boeren die deelnemen aan het agrarisch natuurbeheer. Zij kunnen hiermee laten zien dat zij de biodiversiteit op hun grond serieus nemen. Uit handen van voorzitter Herman Wijdeven mochten de gebroeders Van den Tillaart uit Zeeland het eerst paneel in ontvangst nemen.