Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Uitstel algemene ledenvergadering 2020

Verder uitstel van de algemene ledenvergadering 2020

Via deze mail willen wij U informeren over het nogmaals uitstellen van de algemene ledenvergadering (ALV) van Collectief ANB Oost-Brabant. Normaal gesproken houden wij onze ALV in het voorjaar. Dit jaar hebben we door de coronacrisis de vergadering moeten verplaatsen naar het najaar. Helaas is het in verband met de maatregelen rondom corona nog steeds niet mogelijk om de vergadering te plannen in 2020. Omdat er geen dringende zaken aan de orde zijn en binnen het collectief de financiën goed op orde zijn heeft het bestuur besloten de vergadering nogmaals uit te stellen. Het voorstel van het bestuur is om de algemene ledenvergadering 2020 en 2021 samen te laten vallen in het voorjaar van 2021. Mocht u het niet eens zijn met het voorstel van het bestuur kunt u dat schriftelijk (via mail) kenbaar maken aan het bestuur (mailadres: voorzitter@anboostbrabant.nl).   

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Namens het bestuur van Collectief ANB Oost Brabant,

 J. van der Biezen                                                                                 

Voorzitter