Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Uitstapje voor dronepiloten en MAS-tellers

We zijn als BoerenNatuur Brabant Oost, deze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet met de tellingen en de drone. Als blijk van waardering mochten ze op vrijdagochtend 29 september jl mee voor een tocht over de Maas in museumboot Schokker vanaf de steiger in Lith, om zo te genieten van de vogels en de natuur vanaf het water.

Begonnen werd met koffie of thee en een stroopwafel. Gids Martine vertelde vol enthousiasme over schokker ’t Visje.

Uitleg werd gegeven over de Maas. Bij Lith is de laatste van de zeven stuwen in de Maas voor zee, daarom is tot deze stuw nog eb en vloedwerking merkbaar. Aan de ene kant van de stuw liggen 2 sluizen, een kleine en één voor grote schepen. Het verval is hier 4 meter. Aan de andere kant van de stuw ligt een waterkrachtcentrale en een vistrap, die gemaakt is om de vissen die stroomopwaarts zwemmen doorgang te verlenen.

Bij de kanalisatie van de Maas zijn de grootste bochten eruit gehaald (zodoende kwam Alem in Gelderland te liggen en Keent in Noord-Brabant). Daardoor is de scheepvaartroute 45(!) km korter geworden. De meanders die zijn blijven liggen zijn een prachtig broedgebied voor de vogels. Tot halverwege vorige eeuw werd er volop vis gevangen in de Maas, o.a. zalm, steur en paling. Dit mocht niet gedurende het hele jaar. In de maanden met visverbod werd de boot via de Rijn naar Duitsland gesleept, want daar golden andere regels. Zo hadden de vissers toch het jaar rond hun werk en inkomen.

De boot van het type schokker heeft van oorsprong geen motor, ze werden door een andere boot voortgetrokken. ’t Visje heeft wel een motor om publiek over de Maas te kunnen varen. In de anderhalf uur dat we naar Heerewaarden en teruggingen kregen de gasten toast met paling en een scheepsbitter, wat zich allemaal goed liet smaken. Enkelen hadden hun verrekijker en fototoestel bij zich om alles goed op te kunnen nemen. Gesignaleerd werden o.a. de lepelaar, kleine zilverreiger en aalscholvers. Het was gezellig, het was prachtig weer en gedurende de tocht komen allerlei onderwerpen ter sprake, vooral gerelateerd aan (weide)vogelbeheer.