Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Uit het bestuur van BoerenNatuur

Het is een drukke tijd voor onze overkoepelende organisatie van de collectieven. Het nieuwe GLB met z’n nationale mogelijkheden via het NSP zijn al een dusdanige kluif geweest in Europa, dat er al een jaar uitstel nodig was. Dat moest dus overal georganiseerd worden: de contracten verliepen immers. Maar zelfs na dat jaar blijkt het niet mogelijk om alles op tijd af te hebben, waardoor er tijdsdruk en hectiek ontstaat om iedereen met een anb-contract in Nederland op 1 januari 2023 in het bezit te laten zijn van een nieuwe overeenkomst. En dat moeten al die grondgebruikers dan ook al uitgezocht hebben voor hun bedrijf wat de beste combinatie zijn van *GLB, NSP, ANB en 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Het zal een hele klus worden.

Verder komen er steeds meer taken op BoerenNatuur en de collectieven af en wordt er onderzocht wat de beste organisatievorm is voor beide om voorbereid te zijn op de toekomst. Een toekomst die men steeds meer in de richting van natuurinclusief wil hebben, maar waarvoor het verdienmodel nog ontbreekt. Hier zal nog hard aan getrokken moeten worden.

Jan van der Biezen.

*GLB (Europees Gemeenschappelijk Landbeleid)
NSP (Nationaal Strategisch Plan)

ANB (Agrarisch Natuur Beheer)