Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Uit het bestuur van BoerenNatuur Nederland

Bestuurlijke wijziging

Afgelopen tijd was er, naast alle drukte rond de implementatie van de nieuwe ANLb-regels en contracten voor deze GLB-periode, een proces lopende van bestuurlijke vernieuwing. Door de toename van de budgetten van ANLb en vele andere taken waarvoor we gevraagd werden, was de personele bezetting door de jaren heen al danig uitgebreid. Op een gegeven moment past dan je bestuurlijke structuur ook niet meer. Om die bij de tijd te brengen, d.w.z. aanpassen aan de hoeveelheid werk en dus organisatiegrootte, is er geruime tijd geleden een zoektocht gestart naar de ideale bestuurssamenstelling voor de toekomst. Twee zaken waren hierin belangrijk: ten eerste moet het bestuur capabel zijn om de toegenomen werkzaamheden goed uit te (laten) voeren, en ten tweede willen we het contact met onze deelnemers, boeren/grondgebruikers, zo kort mogelijk houden. 
                                                                                                                                                                                                     
Dit heeft geresulteerd in het volgende model: het (algemeen) bestuur blijft bestaan uit 1 vertegenwoordiger uit elke provincie, 12 mensen dus. Voor de zaken die tussendoor nog allemaal geregeld moeten worden treedt een dagelijks bestuur aan, bestaande uit 3 mensen met ieder een eigen portefeuille: Marije Klever, melkveehouder in De Meern (Utrecht), wordt voorzitter; Henk Smith, akkerbouwer in Beerta (Groningen) wordt vicevoorzitter; Theo Thewessen uit Rosmalen wordt bestuurslid interne organisatie en vereniging. Deze mensen zijn 1 of 2 dagen per week beschikbaar. 
                                                                                                                                                                                                             
De eerste voltallige bestuursvergadering moeten we nog krijgen, maar we zijn blij met deze mensen waarvan wij verwachten dat ze elkaar goed aanvullen en een goed team zullen vormen om BoerenNatuur te leiden.                                                                                                                                                                                  

Wilt u meer weten hierover, maar ook over alle andere actuele zaken waar BoerenNatuur mee bezig is, bezoek dan de website: BoerenNatuur.nl.

Jan van der Biezen