Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Uit het bestuur van BoerenNatuur Nederland


In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de aanstaande vergroting van het budget voor agrarisch natuurbeheer. Dat leek toen te gaan verdrievoudigen, maar nu stevenen we af op een vervijfvoudiging! Dit gaat hele grote consequenties hebben voor iedereen die hier iets mee te maken heeft.

Beter voorbereid

Ten eerste voor BoerenNatuur. We hebben nu al enkele overleggen gehad om dit goed aan te kunnen pakken. Gelukkig hebben we onlangs een nieuw bestuursmodel opgetuigd, dat werkt met een dagelijks bestuur (DB) van professionele mensen. Daarmee zijn we al een stuk beter voorbereid op wat er komen gaat denk ik. Maar ook in het uitvoeren van alle taken gaat er zoveel meer werk op ons afkomen dat ook het aantal medewerkers behoorlijk vergroot zal moeten worden. En dan denk je meteen ook aan het management, de huisvesting en de geldstromen die op tijd overal moeten komen. En dat allemaal in een hele korte tijd.

Organisatie op orde

Ten tweede voor alle collectieven. Hebben die de organisatie zodanig op orde dat al dat extra werk verzet kan worden? Is het bestuur professioneel genoeg of moeten we ook daar naar een andere structuur?  Is onze werkorganisatie, die de hele uitvoering doet van wat het bestuur besluit, wel op de goede manier georganiseerd voor zo’n vergroting van werkhoeveelheid? Voldoet de bemensing in het veld met onze veldmedewerkers en –coördinatoren of moeten er mensen bij, al of niet met andere capaciteiten? 

Omslag

En tenslotte voor onze hele sector. Kunnen we die omslag maken die men met deze kapitaalsinjectie voor ogen heeft. Zijn we er in onze hoofden klaar voor om die toekomstige landbouw te gaan uitoefenen. Dit extra budget geeft daartoe zeker mogelijkheden, vooral ook omdat er o.a. door BoerenNatuur op gehamerd is om overeenkomsten en dus inkomenszekerheden, langjarig te maken.

Voor de één zal dit eenvoudiger zijn dan voor de ander, afhankelijk van zijn persoonlijke instelling en bedrijfssituatie. Maar dat we met zijn allen die kant op moeten werd al lang verkondigd, maar nu komt voor het eerst de kans voor de hele groep van bedrijven, om deze transitie ook betaald te krijgen. Want de grote bottleneck was steeds het verdienmodel en daaraan heeft men nu in elk geval ingrijpend iets willen doen. Blijf goed op de hoogte, kijk waar je kansen liggen en benut ze. Succes.

Jan van der Biezen