Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Uit het bestuur van BoerenNatuur

1-1-2023 nadert snel en heel veel is nog onduidelijk, zeker bij de leden van de collectieven: de boeren en tuinders met ANLb-contracten. Maar ook voor ons als organisaties die het uit moeten gaan voeren geldt dat, hoewel in mindere mate natuurlijk.

De eerste activiteit in dit kader zal een rondgang langs de provincies zijn, waarin RVO uitleg geeft over het nieuwe GLB. De eerste zijn intussen gepland en de rest zal ook zoveel mogelijk deze maand georganiseerd worden. Daarna kunnen de collectieven aan de slag met hun voorlichting over de nieuwe opzet van het ANLb. Inhoudelijk zullen veel pakketten hetzelfde zijn, maar BoerenNatuur heeft de tarieven aangepast op basis van de nieuwste kwinnormen (prijsaanpassingen) waardoor deze (soms fors) hoger worden, vooral in de akkerbouw. Het extra budget dat voor ANLb beschikbaar komt zou wel eens voor een erg groot gedeelte hier naartoe kunnen gaan, waardoor er voor de gehoopte uitbreiding van het areaal misschien weinig overblijft. Grofweg doen nu in Nederland 11.000 bedrijven mee met in totaal zo’n 110.000 ha. 

Via BoerenNatuur worden de besturen en werkorganisaties van de collectieven voorbereid op de enorme klus om de contracten op tijd klaar te hebben. De uitdaging zal voor veel bedrijven erin komen te liggen hoe de keuze gemaakt moet worden tussen de verplichtingen van het 7e actieprogramma nitraat, de mogelijkheden die de ecoregelingen gaan bieden en het ANLb. Gelukkig komt daarvoor een programma, ofwel tool genoemd, waarin je je mogelijkheden in kunt voeren en die dan meteen berekent hoe dat financieel uitpakt. Dat wordt op het ogenblik nog op praktijkbedrijven getest. Die tool is ook heel hard nodig want het is al met al erg ingewikkeld geworden, terwijl vereenvoudiging toch één van de doelen van het nieuwe GLB was meen ik me te herinneren.

Dus aan alle bestuurders, veldmedewerkers en coördinatoren: veel succes.

Jan van der Biezen