Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Transitie Melkveehouderij, en onder de streep?

Biedt natuurinclusieve landbouw ook voor de boer een duurzame toekomst? Maatregelen als het houden van minder koeien per hectare, langer weiden en het verminderen van kunstmest en krachtvoer komen in aanmerking. Hoe pakken deze maatregelen financieel uit?
Onlangs verscheen het rapport ‘Kosten en baten transitie melkveehouderij’ van Wijland, Brabants Bodem en partners. Daarin vind je resultaten van negenenveertig boeren uit verschillende regio’s die hun boeken openen in het belang van het onderzoek.
Het rapport en de webinar zijn te vinden met onderstaande link:

Afb: Langer weiden en minder kunstmest passen in een duurzamer bedrijfsmodel (foto: M. Leesberg)