Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Thema-avond Kringlooplandbouw donderdag 29 november!

Kringlooplandbouw. Dat is het toverwoord in de landbouwvisie die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zaterdag 8 september jl. presenteerde. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’

Reden genoeg om ons eens verder te gaan verdiepen in dit thema. Collectief Oost Brabant nodigt u daarom van harte uit op:

Donderdag 29 november
d’n Brabander
Ripseweg 2
5424 SM Elsendorp
Aanvang 20.00 uur

Deze avond zal in het teken staan van werken en denken in kringlopen op het melkveebedrijf.

Spreker ir. Toon Jansen, een van de architecten van de Kringlooplandbouw, zal op een praktische manier zijn visie op dit thema belichten.

Ook zal op deze avond een film worden vertoond waarin de grondleggers, een aantal kringloopboeren, beleidsmakers en experts aan het woord komen. De trailer van deze film is te bekijken op de website www.kringlooplandbouw.nl

Uitgenodigd zijn alle leden van Collectief Oost-Brabant en hun onderliggende ANV’s , alsook ZLTO-leden uit het werkgebied.

Het belooft een interessante avond te worden. Wij hopen dan ook op uw komst !

 

 

 

Met vriendelijke groet, Herman Wijdeven, voorzitter