Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

‘Theater in de stal’


Onlangs toerde toneelgezelschap Jan Vos door Nederland met de voorstelling Mansholt. In Genderen, land van Altena werd de voorstelling een aantal malen uitgevoerd en was de belangstelling groot. Zoals bekend speelt het stuk de situatie van de toenmalige EEG in 1971. Het rapport van de club van Rome was net uit en de zin “einde aan de groei” werd voor het eerst opgetekend. Nu 50 jaar later is het onderwerp des te meer actueel om reden die u lezer kent. Mansholt overleden in 1995 wordt nog vaak geciteerd en zijn biograaf Merrienboer dicht hem het volgende toe.  “Mansholt was een boer, in hart en nieren, en zou ook in die gedaante met de boeren in gesprek gaan. Ik denk dat hij op een tractor of enorme machine zou klimmen, want daar was hij weg van”. 

Wat vooral opviel bij de steeds uitverkochte uitvoeringen van Mansholt was de aanwezigheid van zeer veel niet agrariërs. De zeer professionele uitvoering van het stuk heeft daarom bijgedragen aan het verspreiden van kennis over onze voedselproductie en de lastige positie van de producenten van dat dagelijks voedsel. 

Foto; Mansholt voorstelling