Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

NIEUW: Ook houtopstanden en bijenranden langs water vergoed

Gek! Binnen het werkgebied van waterschap de Dommel kunt u nu weer deelnemen in Agrarisch Waterbeheer. Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn. ‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar in […]