Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Succesvolle informatiebijeenkomst van BoerenNatuur Brabant West

Op 8 november 2023 was er een succesvolle informatiebijeenkomst van BoerenNatuur Brabant West, toen nog Collectief ANB West-Brabant, bij de Menmoerhoeve in Etten-Leur. Er waren 68 aanwezigen, bestuurders van de provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en medewerkers van die organisaties. Ook waren er bestuurders van Brabantse en Zeeuwse collectieven agrarisch natuurbeheer en agrariërs. De presentaties treft […]

NIEUW: Ook houtopstanden en bijenranden langs water vergoed

Gek! Binnen het werkgebied van waterschap de Dommel kunt u nu weer deelnemen in Agrarisch Waterbeheer. Hoe zijn de ervaringen van collega’s hiermee? ‘…je bent wel gek als je niet mee doet!’, zo klinkt het regelmatig uit de mond van deelnemers die al ingestapt zijn. ‘…de afspraken voor Agrarisch Waterbeheer (AWb) zijn goed inpasbaar in […]