Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Succesvolle actie bloemenzaadmengsel

Om de biodiversiteit op de boerenerven te vergroten heeft het Collectief dit voorjaar een actie georganiseerd waarbij gratis voor alle leden van de 6 deelnemende ANV’s  een bloemenzaad mengsel ter beschikking werd gesteld.

De belangstelling was erg groot. Het zaad, bestaande uit een mengsel van ruim 20 verschillende soorten bloemen en kruiden, was verpakt in zakjes van 500 gram door de firma Neutkens. Een zakje was voldoende voor de inzaai van een oppervlakte van 200m2.

Maar liefst 415 zakjes van dit mengsel zijn door de leden besteld en dat betekent dus dat ruim 83.000 m2 aan overhoekjes op de verschillende boererven er dit jaar fleurig bij zullen staan. Bij ANV de Maashorstboeren was de animo het grootst: hier werd ruim 100 zakjes van het mengsel afgenomen.

Behalve goed voor de biodiversiteit heeft dit ook voor de pr van de agrarische sector een positief effect: het zorgt voor een mooie uitstraling van het erf en dit zal de passant weten te waarderen.

Behalve dat onkruid wel eens een probleem kan opleveren bij de inzaai, heeft dit jaar het uitblijven van regen soms roet in het eten gegooid. De droogte zal ook hier niet alle inzaai succesvol hebben doen slagen, maar daar waar een keer gesproeid is, zullen binnenkort de eerste bloemen gaan bloeien.

Hebt u later dit jaar een mooi in bloei staande rand of hoekje: maak een foto en stuur hem naar uw veldmedewerker !

Succesvolle inzaai van rand van deelnemer met eerste bloemen in bloei