Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Subsidie voor driejarig praktijkproject BBM is aangevraagd

De collectieven ANB Midden- en West-Brabant hebben in augustus een subsidieaanvraag van ruim € 1.700.000 aangevraagd om 191 melkveehouders, gedurende drie jaren, te kunnen belonen voor hun prestaties op 13 kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Een bijzonder moment, zowel voor de deelnemende melkveehouders die graag willen werken aan heldere doelstellingen voor de langere termijn, als voor de collectieven die graag in willen zetten op de verbreding van hun activiteiten.

(Door C. Braat)

In het kader van het project Brabants Bodem in het Van Gogh Nationaal Park i.o. is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM Brabant) ontwikkeld om de prestaties van melkveehouders met 13 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) meetbaar te maken. Een breed scala aan KPI’s die veel verder gaan dan alleen biodiversiteit. Melkveehouders die deelnemen aan BBM Brabant krijgen via een bedrijfsscan een score op deze KPI’s. Ze krijgen een beeld van hun prestaties en kunnen zo concrete maatregelen benoemen om hun prestaties te verbeteren. Voor het project is een 3-jarige beloningsregeling gemaakt waarbij de geleverde prestatie bepaalt welke beloning ze ontvangen.

Prognoses

De deelnemers moesten ook hun prognose m.b.t. het aantal te behalen punten in de komende 3 jaar aangeven. De gemiddelde prognose voor de 191 melkveebedrijven over 3 jaar komt uit op 1640 punten: gemiddeld meer dan 513 punten boven het huidige gemiddelde. In 2024 zal duidelijk worden of deze prognose uitkomt. 

Foto: N. Klaasen