Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Studiegroepen


BoerenNatuur stimuleert de vorming van studiegroepen op landelijk niveau, onder andere door cursusleiders op te leiden. In Brabant zijn we gestart met enkele studiegroepen naar onze behoefte. Heb je zelf een onderwerp waarin je je, samen met andere ANLb-deelnemers en/of boeren wilt verdiepen, dan horen we dat graag: secr.midden@boerennatuurbrabant.nl 

Delen en verdiepen
Doel is kennis uit te wisselen tussen deelnemers enerzijds. Met 6 tot 8 deelnemers per groep met hetzelfde beheer moet dat zeker lukken. Anderzijds gaan deelnemers zich, met externe deskundigen, verder verdiepen in het onderwerp. Dat doen we met presentaties, veldbezoeken met goede en minder goede voorbeelden en nader onderzoek zoals bodemonderzoek. Jaarlijks vinden per thema 3 tot 5 bijeenkomsten plaats. 

Twee groepen van start
In Brabant zijn de eerste twee studiegroepen half-juni begonnen met een start- en infobijeenkomst. Deze bijeenkomsten richtten zich op de twee thema’s: ‘ontwikkeling van botanisch grasland’ en ‘akkerranden’. Tijdens de opstartbijeenkomst is met de deelnemers gesproken over de vragen die bij hen leven en specifieke aspecten waarin ze zich aangaande het onderwerp willen verdiepen. Op basis van deze behoeften gaan we de komende bijeenkomsten vormgeven. 

Meedoen?
Heb je interesse in deelname aan een studiegroep of ideeën voor een thema dat extra aandacht verdient, schroom niet contact op te nemen met onze contactpersoon: secr.midden@boerennatuurbrabant.nl