Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Stormachtige aanloop bij project 100haTG1.0

Van 17 oktober tot 17 november 2023 stond het project 100haTG1.0 open voor inschrijving. Het gaat om een project met nieuwe gewassen die een rol kunnen spelen in de transitie naar een gezondere bodem, meer water vasthouden en een toename van de biodiversiteit. In een aantal proefprojecten is al kennis en ervaring opgedaan over aanplant/inzaai, teelt, oogst en afzet voor de gewassen Vezelhennep en Miscanthus (olifantsgras). Voorstellen voor andere gewassen waren ook welkom, al moet daarbij het risico op eventuele invasieve eigenschappen scherp bewaakt worden.

Biobased bouwmaterialen
Miscanthus en Vezelhennep hebben beide minder behoefte aan hulpstoffen (bemesting, beregening, bescherming). De gewassen wortelen diep (tot 1,5m!). Beide gewassen scoren met goede eigenschappen voor nieuwe ‘biobased’ bouwmaterialen en rond de verwerking is veel beweging.

Miscanthus favoriet
Bij de inschrijving bleek een duidelijke voorkeur voor Miscanthus. Omdat het gewas langjarig op dezelfde plaats blijft staan (10 tot 15 jaar) komt de bodem tot rust. Daar profiteert het bodemleven van, maar ook het watersysteem. Wel is de landschappelijke inpassing hiervan nog een aandachtspunt.

Overtekend
Het enthousiasme voor dit project was dermate groot dat het dubbele budget nodig zou zijn om alle aanvragen te honoreren. Aanvragers worden gevraagd hun inschrijving nogmaals te bevestigen wanneer ze nog steeds enthousiast zijn om in 2024 met Miscanthus of Vezelhennep aan de slag te gaan. Daarnaast zoekt de projectleiding naar extra budget om ook de overige aanvragen te kunnen bevestigen.

Kennisoverdracht
Nicolaas van Everdingen verzorgde een Webinar over transitiegewassen voor de deelnemers. Deze is te vinden in de downloadtabel op https://boerennatuurbrabant.nl/tg/. Daarnaast worden er voor de potentiële deelnemers bijeenkomsten georganiseerd.

Team 100haTG

Afb: Vezelhennep: teelt, oogst en klaar voor de verwerking tot bouwmaterialen (Foto’s: P. Kerkhofs en N. v Everdingen)