Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Stichting ZeeBra

Wie of wat is ZeeBra
De Brabantse en Zeeuwse collectieven worden ondersteund vanuit Stichting ZeeBra. Deze stichting is een samenwerking van ZLTO, Coördinatiepunt Landschapsbeheer (CL) van het Brabants landschap, Brabants en Zeeuws Particulier Grondbezit en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Het doel van Stichting ZeeBra is de Collectieven daar waar gewenst te ondersteunen t.b.v. van agrarisch en particulier natuurbeheer.

Waarom is Stichting ZeeBra opgericht?
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016) is vanaf 2016 volledig anders opgezet. Er ligt vanuit deze nieuwe en uitdagende rol een grote verantwoordelijkheid bij de in 2015 opgerichte collectieven. Omdat het van groot belang is dat het ANLb 2016 gaat slagen hebben de organisatie die veel ervaring hebben met agrarisch natuurbeheer zich verenigd in de Stichting ZeeBra. Medewerkers van de 5 organisaties kunnen worden ingezet voor de taken waar het collectief ondersteuning bij vraagt. In ZeeBra is veel ervaring op het gebied van ecologie, landbouw, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, coördinatie en GIS. Daarnaast is er ook deskundigheid op het gebied van bestuurlijke en gebiedsprocessen, certificering, uitvoering van regelingen en begeleiding van veldmedewerkers en deelnemers.
Ondersteuning vanuit ZeeBra kan zijn op het gebied van monitoring, controle, inhoudelijke deskundigheid op het gebied van ANLb, maar ook in het schrijven de subsidieaanvragen aan de provincie en het samen met de besturen verbeteren van het ANLb en de interne organisatie van de collectieven.

Samenwerking maakt het goedkoper en efficiënter
ZeeBra ondersteunt 4 collectieven. Dit is voor de collectieven goedkoper en efficiënter omdat veel overleg namens de vier collectieven wordt gevoerd. Ervaringen vanuit de verschillende collectieven kan worden uitgewisseld en in veel gevallen worden taken gezamenlijk opgepakt. De samenwerking wordt vanuit de collectieven en vanuit ZeeBra als heel plezierig ervaren. Er is wederzijds veel waardering voor de werkzaamheden die de besturen en ZeeBra uitvoeren.

Algemeen coördinator van ZeeBra
Erik van Moorsel

Een goed beheerde rand is kleurig en soortenrijk, Landgoed de Langakkers, Leende’