Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Speciale waterlopen bufferstroken

Introductie
Sinds 2023 zijn er op akkers langs waterlopen bufferstroken waar je niet mag bemesten. Ook mag je hier geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. In West-Brabant gaat het om duizenden kilometers bufferstrook. Dat is een enorme lengte van nieuwe verbindingen die ook kunnen bijdragen aan het vergroten van de diversiteit van planten en dieren.

Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en Bijenlandschap West-Brabant stellen samen met Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Treeport en Wageningen Environmental Research zaadmengsels beschikbaar voor deze bufferstroken.  

Er zijn speciale zaadmengsels samengesteld op basis van wetenschappelijke kennis, vooral meerjarige mixen, die passen bij verschillende gewassen. Gekozen kruiden behoren tot de top 50 voedselbronnen voor bijen en bestuivers. Daarnaast zijn er kruiden gekozen die kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding. Kruiden waarvan bekend is dat ze plaaginsecten aantrekken zijn vermeden. Ook is gekeken naar bijvoorbeeld het kunnen overrijden en het gemak voor inzaaien en beheer. 

Waarom werken voor wilde bijen? 
Bestuivende insecten zijn onmisbaar voor het behoud van flora en fauna en hebben een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen – met name groente en fruit – en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Wilde bijen, honingbijen, hommels en andere soorten bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders zijn hierbij van groot belang. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers rap achteruit in soorten en aantallen. Ook in Nederland. De helft van onze 359 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst; zij worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom zetten we ons in voor de bij. 

Het doel is om in 2024 zo’n 200 kilometer bufferstrook in West-Brabant in te zaaien met de bijvriendelijke mengsels. Op www.bijenlandschapwestbrabant.nl is meer informatie te vinden. En agrariërs uit het werkgebied van Bijenlandschap West-Brabant kunnen via deze website aangeven dat ze belangstelling hebben voor zaden.