Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Slechte opkomst van de gezaaide randen of percelen door de droogte

Vreselijk, wat is het een droog voorjaar. Alle agrariërs klagen terecht over de grote droogte dit voorjaar. De ingezaaide gewassen hebben grote moeite om te kiemen en te groeien. Dat geldt voor de reguliere gewassen maar ook voor de randen die in het kader van het agrarisch natuurbeheer zijn ingezaaid. Maar voldoe ik dan nog wel aan de afspraken zoals vastgelegd in het contract met het collectief??

De collectieven zijn zich goed bewust van de problemen die zich voor de agrariërs en deelnemers aan agrarisch natuurbeheer voordoen. Zij zullen daar dan ook op gepaste wijze mee omgaan. Namens de collectieven Oost-, Midden en West-Brabant  is een overmachtsmelding gedaan bij RVO. Dit houdt in dat de collectieven vooraf gemeld hebben dat door de droogte een groot aantal randen niet of slecht zijn opgekomen. Zij hebben gemeld dat als gevolg van overmacht het niet altijd mogelijk is om te voldoen aan de beheervoorschriften en dat bij de controle door de NVWA het heel goed mogelijk is dat de 4 soorten kruiden niet voorkomen in de rand.

De collectieven gaan er vanuit dat RVO rekening zal houden met deze overmacht situatie.

Erik van Moorsel Algeheel coördinator vanuit ZeeBra voor de collectieven