Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Schitterend filmpje over het Partridgeproject op boerenland.

Er komen mooie berichten vanuit het Partridgeproject. Ook landbouwkundig mindere stukjes kunnen ingezet worden, want kleine elementen dragen al bij. Bekijk het schitterende filmpje over de resultaten van het project: Film Partridgeproject
Met eenvoudige elementen in het platteland, gericht op de patrijs, weten boeren de biodiversiteit aanzienlijk te verhogen, ook voor andere soorten. Op de keverbanken is de insectenpopulatie in het tweede jaar toegenomen met meer dan 1000 %. Fazant, zomertortel, allerlei zaadetende vogeltjes, haas, egel, iedereen profiteert mee. Waar het goed gaat met de patrijs gedijen ook andere soorten, daarom wordt de patrijs wel de barometer van het platteland genoemd.

Lagere plaagdruk
Deelnemende boeren zien ook dat de plaagdruk rondom de elementen afneemt door natuurlijk evenwicht. Loopkevers, lieveheersbeestjes, sluipwespen en soldaatjes gaan met genoegen de luizen in het hoofdgewas te lijf. Ook de patrijs zelf werkt mee.

Eenvoudige maatregelen
Bloemblokken, kruidenstroken, lage hagen, maar ook later maaien, zandpaden en braakstroken, stoppels in de winter laten staan op het veld, ruige randjes. Ook geleiding van wandelaars en ‘honden aan de lijn’ dragen bij.

Samenwerking voor het mooiste resultaat!
Bij het Partridge project zijn naast boeren en ecologen ook vele andere partijen betrokken, zoals de Vogelwerkgroep, WBE, gemeenten en anderen.
Wandelaars en fietsers weten het verrijkte platteland te waarderen Jochem Sloothaak zegt hierover: ‘…dan kijken ze niet zo naar de bieten, maar juist naar de afwisseling en ze genieten van de biodiversiteit boerenland.’