Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Samenwerkingsverband Bijenlandschap West-Brabant

Het initiatief van het samenwerkingsverband heeft geleid tot de aanvraag van ruim 434.000 m2 inzaai, dat staat gelijk aan zo’n 144 kilometer bufferstrook. 43 ha bloemen erbij: dat is een erg mooi resultaat dat West-Brabant gaat kleuren deze zomer. Samenwerking is hiervoor essentieel geweest. In een volgende nieuwsbrief kunnen we daar meer over vermelden.

De verdeling is:

  • 288.900 m2 akkerbouw
  • 43.350m2 akkerbouw met peulvruchten
  • 78.750 m2 boomkwekerij
  • 23.502 fruitteelt
  • In totaal is er voor 54.100 m2 biologisch zaad gevraagd