Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Samen leren: Drie Webinars, schrijf je in!

Komende wintermaanden organiseert BoerenNatuur Brabant drie webinars. Daarin gaan we een uur lang in op uiteenlopende onderwerpen verbonden aan het ANLb. Hiermee willen we u meer inzicht geven in de resultaten van het ANLb en wat u kunt doen om het beheer verder te verbeteren en de resultaten te stimuleren. Uiteraard afgestemd op uw bedrijf en situatie, zodat het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zowel van meerwaarde is voor flora en fauna als voor uw bedrijf.  

De Webinars vinden plaats in januari, februari en maart, steeds op de derde dinsdag van de maand. 

De planning is als volgt:

  • 16 januari Monitoring ANLb (o.a. weidevogels, akkervogels/patrijzen) /
  • 20 februari Vogelakkers, teelt van luzerne, productief kruidenrijk grasland en                                   natuurbraakstroken
  • 19 maart ANLb in relatie tot GLB


We starten steeds om 20.30.
Wij nodigen u van harte uit online aan te sluiten bij deze kennissessies. 

Aanmelden: https://boerennatuurbrabant.nl/evenementen/
Na aanmelding ontvangt u tijdig tevoren de inloglink voor de betreffende Webinar. 

Indien u vragen heeft over het evenement dan kunt u deze mailen naar: m.leesberg@boerennatuurbrabant.nl

Vriendelijke groet,
BoerenNatuur Brabant

Afb: Verschillende beheerpakketten bevorderen schoon water in de sloot (Foto: M. Leesberg)