Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Rol van de collectieven in Brabant

Elders in deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen die Boerennatuur Nederland doormaakt. Wat zijn de taken en de rol die in het vooruitzicht liggen? Alex Datema wijst er met name op dat BN opgericht is voor de deelnemers ongeveer 10.000 stuks die over 2019, 71 mlj ontvingen voor hun inspanningen.

Brabant ontvangt uit deze pot ongeveer 5 mlj en de 3 collectieven Oost, Midden en West werken hiervoor in de eigen regio maar ook gezamenlijk voor het realiseren van het beste resultaat tegen zo min mogelijk kosten. De eerste 4 jaar van de periode van 6 jaar ligt al achter ons en Boerennatuur stelt daarom de vraag aan de collectieven ”zijn jullie voorbereid op de toekomst”?

Vanwege de intensieve samenwerking van de drie Brabantse collectieven zijn de drie collectieven gezamenlijk op zoek naar de optimalisatie van hun werkzaamheden. De werkwijze is dat er in voorjaar en zomer een aantal bijeenkomsten is gepland waar steeds 2 afgevaardigden van de collectieven onder leiding van Erik van Moorsel de volgende zaken bespreken:

  1. Waar kunnen we ons in verbeteren?
  2. Wat is de beste manier om de opdracht die collectieven hebben te realiseren?
  3. Waar willen we als collectieven over 5 jaar staan?
  4. Wat doen we met de vraag van derde partijen om samenwerking?
  5. Zijn de besturen (huidige bestuursvorm) ingericht voor de toekomst?

E. van Moorsel, Coördinator Collectief ANB Brabant