Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Project 100haPKG2.0 afgerond

Na de goede resultaten met project 100haPKG1.0 in 2022, stelde Waterschap De Dommel voor 2023 opnieuw budget ter beschikking om grondeigenaren binnen haar werkgebied kennis te laten maken met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG). Omdat de zaadkosten hoger zijn dan voor regulier grasland en het gewas nog betrekkelijk nieuw is konden grondeigenaren zich inschrijven voor project 100haPKG2.0 om vergoeding van de zaadkosten en een stukje begeleiding bij de teelt te ontvangen. Boeren bleken opnieuw enthousiast!

Veelsnijdend mes
Met name melkveehouders zien het mes van meerdere kanten snijden. PKG past prima in hun bedrijfsvoering en levert goede resultaten voor de melkproductie. De teelt vraagt minder hulpstoffen omdat de vlinderbloemigen in het zaadmengsel stikstof uit de lucht binden en de kruiden hebben minder behoefte aan beregening. Daarnaast gooit PKG hoge ogen voor bodemgezondheid en biodiversiteit met de diepwortelende, bloeiende kruiden. 
Dat verdient zich nog eens extra terug voor deelnemers aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) in hun KPI-score. Zo raken verschillende projecten elkaar.
Voor het waterschap zijn watervasthoudend vermogen, lagere afstroming van stoffen en bodemgezondheid de belangrijkste motivatie.

Kennisdelen
Voor de deelnemers aan het project is het toch even schakelen want PKG vraagt net wat andere zorg dan de reguliere teelt. Ook de beweiding wordt anders ingezet om de kruiden in de PKG-graslanden te behouden. Met de ervaringen van pioniers en van het eerste project in 2022 is al heel wat kennis opgedaan. De deelnemers 100haPKG2.0 konden aansluiten bij een Webinar met Harm Rijneveld, docent aan HAS Hogeschool. Wie er meer van wil weten kan terugkijken naar de presentatie en de Webinar op onze website (even door scrollen): klik hier

Resultaten project
Net als vorig jaar was er ook nu meer animo dan ingeschat. Met aanvullend budget van de Rabobank konden toch alle aanvragen gehonoreerd worden. Het project gaf aan 53 boeren vergoeding uit voor de zaadkosten voor 152ha PKG* in het werkgebied van Waterschap De Dommel.
Meer weten: https://boerennatuurbrabant.nl/pkg/

Afb: Henk Kerkers laat de gezonde doorworteling zien van een eenjarige PKG graslandzode (foto: M. Leesberg, augustus 2022)