Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Productief Kruidenrijk Grasland in trek!

In Midden-Brabant werd ook dit jaar een project ingezet om Productief Kruidenrijk Grasland (PKG) te promoten. Het project (100haPKG2.0) is opnieuw in trek.

Voordelen

PKG is goed voor de biodiversiteit, de vlinderbloemige kruiden binden stikstof uit de lucht en de wortels dringen dieper de bodem in. Dat laatste stelt de kruiden in staat om vocht, mineralen en voeding dieper uit de bodem te halen. Het maakt de bodem toegankelijker voor lucht, water en bodemleven. Zo kan de bodem bij piekbuien ook meer water opnemen en bij droogte houdt ze langer water vast.

Smakelijk!

De boeren zijn blij met de goede opbrengst van PKG, maar ook met de gemengde grasmat die langer groen blijft. Bovendien lusten de koeien het kruidenrijk grasland bijzonder graag.

Overschreden

Waterschap De Dommel stelde, net als vorig jaar, een budget van € 50.000 beschikbaar om 100 ha PKG mee te realiseren. De boeren in Midden-Brabant deden weer mee: Evenals vorig jaar is het project overschreven!

Transitiegewassen

Dit najaar proberen we een nieuw project op te starten om kennis te maken met de teelt van alternatieve gewassen: transitie-gewassen genoemd. De nadruk ligt op robuuste gewassen: bestand tegen droge of natte omstandigheden. Ook bodemgezondheid en middelengebruik zijn daarbij belangrijk. Het gaat dan overwegend over vezelhennep en olifantsgras.