Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Presentatie ´Natuurinclusieve landbouw voor duurzame voedselproductie´ bij Collectief Oost

Op 29 maart jl. was Jan Willem Erisman, van instituut Louis Bolk, te gast bij Collectief ANB Oost Brabant. Hij gaf een presentatie over Natuurinclusieve Landbouw, waarin het historisch perspectief toegelicht werd en de stand van de landbouw in relatie tot de veerkracht van het ecologisch systeem werd bekeken.

Vele partijen hebben een aandeel in het huidige systeem en gezamenlijk wordt gezocht naar nieuwe denkrichtingen om de veerkracht niet uit te putten, maar liever te versterken.

Oplossingen worden gezocht in het introduceren van natuur in de agrarische bedrijfsvoering om te komen tot een duurzame landbouw in een veerkrachtig voedselsysteem met een gezond verdienmodel in een aantrekkelijk landschap.

Hoe zo´n Natuurinclusief model er uit kan zien?

Volg de link om de presentatie in te zien:

klik hier voor de presentatie