Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Presentatie Natuurinclusieve landbouw, Evelien Verbij

Op 27 september j.l. presenteerde Evelien Verbij het verhaal van de NatuurInclusieve Landbouw (NIL) voor een geinteresseerd publiek van Collectief Midden Brabant.

Evelien is directeur van Boerennatuur.nl. Met haar boerenafkomst en haar opleiding aan de WUR heeft zij een brede en diepgaande blik op de sector. Zij schetste de visie van boerennatuur op de toekomst voor onze landbouw.

Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, maar de hele keten is aan zet! We moeten samen aan de slag, met een brede blik op het hele bedrijf, gesitueerd in zijn omgeving, met een set van toepasselijke maatregelen en met een mix van financieringsbronnen.

Bekijk de presentatie en neem dit gedachtengoed mee in de bedrijfsvoering! CMB kan u verder helpen.

Presentatie NIL Brabant Midden (2)